line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Загальна інформація

Кафедра молекулярної біології та біотехнології заснована у вересні 2006 р.

Засновник і завідувач кафедрою - доктор біологічних наук, професор Божков Анатолій Іванович

Телефон 8(057) 7075340

На даний час в суспільстві виникла необхідність в підготовці фахівців, які би об'єднували широку загальну біологічну освіту з високим рівнем практичних знань в техніці. Необхідність в таких фахівцях виникла у зв'язку із все більш широким використанням досягнень фундаментальних біологічних наук у промисловості та в сільському господарстві. На кафедрі молекулярної біології і біотехнології ведеться підготовка фахівців такого напряму. Підготовка фахівців ведеться із залученням співробітників і оснащення відомого в Україні наукового центру - Інституту біології Харківського національного університету.