line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Навчальна діяльність

Навчальні програми дисциплін ОКР "БАКАЛАВР"

1. "Біотехнологія"

2. "Економіка та організація біотехнологічних виробництв"

3. "Характеристики об'єктів біотехнології"

4. "Аналіз активності транкрипції генів"

5. "Біотехнологія мікроводоростей"

6. "Загальна мікробіологія і вірусологія"

7. "Основи генетичної інженерії"

8. "Клітинні технологія"

9. "Біологія клітини"

10. "Культивування і молекулярно-біологічні характеристики об'єктів біотехнології"

11. "Механізми епігенетичного успадкування"

12. "Молекулярна біологія клітини"

13. "Молекулярна діагностика"

14. "Процеси і апарати біотехнологічних виробництв"

15. "Молекулярна біологія"

16. "Організація геному про- та еукаріот"

==================================================================================================

Навчальні програми дисциплін ОКР "МАГІСТР"

1. "Конструювання та використання біосенсорів"

2. "Iмунобіотехнологія та отримання клонів рослин та тварин"

3. "Контроль якості біотехнологічної продукції"

4 "Культивування тваринних і рослинних клітин"

5. "Методика викладання у ВНЗ"

6. "Методологія та організація наукових досліджень"

7. "Cкладання бізнес-плану на отримання цільових біотехнологічних продуктів"

8. "Ризик і біобезпека сучасних біотехнологій"