line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Ковальова Марина Костянтинівна

  • Кандидат біологічних наук, спеціальність 03.00.04 «Біохімія».
  • Старший науковий співробітник відділу клітинної біології та біотехнології НДІ біології.
  • Загальні курси: Загальна мікробіологія і вірусологія
  • Спецкурси: Інженерна ензимологія
  • Спецпрактикуми: Культивування і молекулярно-біологічні характеристики об`єктів біотехнології
  • Наукові інтереси: культивування мікроводоростей, варіабельність інтегральних параметрів клітинних культур мікроводоростей, частота пасажів та функціональна активність клітин мікроводоростей.

  Деякі роботи

  1. A. I. Bozhkov , M. K. Kovaleva, N. G. Menzyanova, Y. A. Kuznetsova. The rate of aging of the Dunaliella viridis Teodor. culture depends on the algae pre-adaptation to copper sulfate toxic effect //Advances in Aging Research, 2014, 3, 187-198, Published Online May 2014 in SciRes.
  2. A. I. Bozhkov, N. G. Menzyanova, M. K. Kovaleva, N. I. Pyatak. Growth of Dunaliella in "ideal" conditions retains annual variability of biochemical features //Universal Journal of Plant Science 2(2): 31--39, 2014.
  3. Bozhkov A. I. Annual rhythm of growth intensity of microalgal culture Dunaliella viridis Teod. (Chlorophyta) and fluctuations of some heliophysical factors / A. I. Bozhkov, N. G. Menzyanova, M. K. Kovalyova // Int. J. Algae. – 2008. – V. 10, № 4. – P. 350-364.
  4. Bozhkov A. I. Seasonal peculiarities of the epigenotype formation in the copper-sensitive and copper-resistant strains of Dunaliella viridis Teod. in the process of accumulative cultivation / A. I. Bozhkov, N. G. Menzyanova, M. K. Kovalyova // Int. J. Algae. – 2009. – V. 11, № 2. – P. 128-140.
  5. Божков А. И. Можно ли «отменить» процесс старения клеточных культур созданием оптимальных условий культивирования? / А. И. Божков, М. К. Ковалёва, Н. Г. Мензянова // Успехи геронтол. – 2011. – Т. 24, № 1. – С. 26–37.
  6. Эффект гормезиса у Dunaliella viridis Teod. (Chlorophyta) под действием сернокислой меди / М.К. Ковалева, Н.Г. Мензянова, Anshu Jain [и др.] // Альгология. – 2011. – Т.21, № 3. – С. 277-294.
  7. А.И.Божков, Н.Г.Мензянова, М.К.Ковалева Сезонные особенности формирования эпигенотипов в медь-чувствительной и медь-резистентной культурах Dunaliella viridis Teod в процессе накопительного культивирования// Альгология. – 2009. – Т.19, № 1. – С. 11-26.
  8. Ковалева М.К. Продуктивность культуры микроводорослей Dunaliella viridis и состав биомассы при различных режимах культивирования//Тезисы докладов IV международной научно-практической конференции «Биотехнология. Наука. Образование. Практика.» – Днепропетровск, 2008. – С. 32-33.
  9. Ковальова М.К., Мензянова Н.Г., Нікітченко Ю.В. Вплив іонів Cu2+ на активність карбонілювання білків в клітинах D.viridis різних штамів при довготривалому культивуванні// Молодь та поступ біології: Зб. тез ІV Міжнародної конференції студентів та аспірантів – Львів, 2008. – С. 9-10.
  10. Ковальова М.К. Вміст ДНК у клітинах мікроводоростей Dunaliella viridis і флуктуації геліофізичних факторів // Збірник тез 2-го з'їзду Українського товариства клітинної біології – Київ, 2007. – С. 245.