line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Кузнецова Юлія Олександрівна

  • Кандидат біологічних наук, спеціальність 03.00.20 "Біотехнологія", доцент кафедри; н.с. відділу клітинної біології та біотехнології НДІ біології
  • Н.с. відділу клітинної біології та біотехнології НДІ біології;
  • Наукові інтреси: фізиологія кореня вищіх рослин, створення кореневих біотехнологій, біологія мікроводоростей
  Загальні курси:
  1. Загальна гістологія
  Спецкурси:
  1. Контроль та управ- ління біотехнологічними процесами
  2. Клітинна технологія
  3. Методологія та організація наукових досліджень
  4. Імунобіотехнології та отримання клонів тварин і рослин

  Деякі роботи

  1. Кузнецова Ю.А. Влияние плотности культивирования проростков пшеницы на состав их корневых экзометаболитов // Актуальные проблемы медицины и биологии. – 2004. – Т.1, №1. – С.315-320.
  2. Кузнецова Ю.А., Приходько В.И. Влияние этилового спирта на интенсивность роста и экскреторную активность корней проростков пшеницы (Triticumaestivum) // Биологический вестник. – 2006. – Т.10, № 1. – С. 112-115.
  3. Божков А.И., Кузнецова Ю.А., Мензянова Н.Г. Взаимосвязь интенсивности роста корней проростков пшеницы (Triticumaestivum) с их экскреторной активностью и количеством пограничных клеток // Физиология растений. – 2007. – Т.54, №1. – С. 111-118
  4. Кузнецова Ю.А. Влияние плотности культивирования проростков пшеницы на качественный и количественный состав корневых экзометаболитов // Биология – наука ХХІ века: тез. докл. конференции молодых ученых. – Пущино, 2005. – С. 273.
  5. Кузнецова Ю.А. Влияние корневых экзометаболитов проростков пшеницы на динамику роста культуры Dunaliellaviridis //Актуальные проблемы современной альгологии: тез. докл. III международной конференции. – Харьков, 2005.-С.79.
  6. Кузнецова Ю.О. Вплив фтористого натрию на популяцію межових клітин кореневого апексу паростків пшениці в гідропонній культурі // Молодь та поступ біології: Зб. тез ІІ Міжнародної конференції студентів та аспірантів. – Львів, 2006. – С. 284.
  7. Кузнецова Ю.А., Приходько В.И. Влияние этилового спирта на активность корневой экскреции проростков пшеницы, развивающихся из семян разного срока хранения // Материалы VII международного симпозиума «Биологические механизмы старения». – Харьков, 2006. – С.77.
  8. Божков А.И., Кузнецова Ю.А. Влияние фторида натрия на метаболизм растущего корня пшеницы // Матеріали ІХ Українського біохімічного з’їзду: Зб. тез. – Харків, 2006. – С.166-167.
  9. Кузнецова Ю.А., Никитченко Ю.В Антибактериальная и антоксидантная активность корневых экзометаболитов пшеницы // Матеріали ІХ Українського біохімічного з’їзду: Зб. тез. – Харків, 2006. – С. 199.
  10. Кузнецова Ю.О., Мензянова Н.Г. Взаємозв'язок екскреторної активності коренів паростків пшениці з кількістю межових клітин в апексі коренів // Збірник тез 2-го з'їзду Українського товариства клітинної біології. – Київ. – 2007. – С.249.
  11. Bozhkov Anatoly I., Kuznetsova Yuliia A., Menzyanova Nataliia G. and Kovaleva Marina K. The Role of Root Bolder Cells in the Formation of a Root-Microenvironment System in Wheat Seedlings // From Seed Germination to Young Plants: Ecology, Growth and Environtmental: Influence: Nova Publishers, 2013.ISBN: 978-1-62618-653-8. P. 124-148/ (колективна монографія).
  12. I. Bozhkov, M. K. Kovaleva, N. G. Menzyanova, Y. A. Kuznetsova. The Rate of Aging of the Dunaliella viridis Teodor. Culture Depends on the Algae Pre-Adaptation to Copper Sulfate Toxic Effect// Advances in Aging Research, 2014, 3, 187-198.
  13. Bozhkov A. I., Menzyanova N. G., Kizilova V.Yu., Kuznetsova Y. A., Kovalenko I.F. Adaptaion of Dunaliella viridis Teodor. to copper sulfate is related with increase of genetic instability and formation of qwasi-stable states. International Journal of current of microbiology and applied sciences. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2014) 3(10) 925-939.