line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Леухіна Людмила Валеріївна

  • Викладач
  • Наукові інтреси: вивчення нанотехнологій при переробці продуктів харчування.
  • E-maіl: lyudmylaleukhina@yahoo.com
  Загальні курси:
  1. Анатомія людини
  Спецкурси:
  1. Економіка та організація біотехнологічних виробництв
  2. Охорона праці в галузі
  3. Методика викладання у ВНЗ
  4. Молекулярна біотехнологія
  Спецпрактикуми:
  1. Контроль якості біотехнологічної продукції

  Деякі роботи

  1. Прудникова Т.И., Огрель Л.Ю., Леухина Л.В., Орлова О.В. Биоповреждения микромицетами полимерсодержащих композиционных материалов. // Вестник нац. технического университета „ХПИ”, Харьков. 2002.-83-87 с.
  2. Прудникова Т.И., Коренева И.В., Леухина Л.В. Влияние лазерного излучения на грибы рода Pleurotus, Вест. Харьк. нац. ун-та., 2002, № 544.- 195-198 с.
  3. Павлюк Р.Ю., Леухіна Л.В., Максименко Г.І. , Пруднікова Т.І. Нова технологія отримання консервованих кріофітодобавок із грибів печериці Agaricus bisporus. // Зб. наук. праць „Сучасні проблеми холодильної техніки і технології.” Одеса.: ОНАХТ, 2005.-90-93 с.
  4. Павлюк Р.Ю., Леухіна Л.В., Максименко Г.І., Пруднікова Т.І. Кріогенне подрібнення – шлях для отримання порошкоподібних БАД із грибів з рекордним вмістом біологічно активних речовин // Зб. наук. праць - Харків: ХДУХТ. -2005.-72-77 с.
  5. Павлюк Р.Ю., Леухіна Л.В., Максименко Г.І., Пруднікова Т.І. Нова технологія отримання консервованих кріодобавок із грибів печеричі Agaricus bisporus // Збірка наукових праць.- Одеса: ОНАХТ, 2006.- В.28. - Т.1., - С. 160 -162
  6. Леухина Л.В., Королева Е.В. Роль межпредметной координации в подготовке и проведении обучающих экскурсий на подготовительных факультетах // Реализация традиционных методов и поиск инноваций в процессе подготовки иностранных студентов в современном высшем учебном заведении: Международная научно-методическая конференция. – Х.: НТУ «ХПИ», 2008. – с. 332 – 334.
  7. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Афанасьєва В.А., Леухіна Л.В., Гальчинецька Ю.Л. Вивчення трансформації важкорозчинних білокхітинових комплексів грибів печериці в розчинну форму амінокислот за умови кріогенного подрібнення // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : // Зб. наук. пр. / Харк. держ. Ун-тет харчування та торгівлі. – Х., 2008. – Вип. 2 (8). – С. 199 – 125.
  8. Павлюк Р.Ю., Погарська В.В., Наконечна В.Г., Леухина Л.В., Гураль Л.С. Кріомеханоактивація як спосіб отримання наноструктурованих розчинних порошків із грибів печериці // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса: 2010. – Вип. 38. – Том. 2. - С. 121 - 125.
  9. Р.Ю. Павлюк, В.В. Погарська, Ю.Г. Наконечна, Л.В. Леухіна С.М. Лосєва, Технологія кріогенного подрібнення грибів печериці AGARICUS BISPORUS (J.E. LANGE) PIL?T та отримання дрібнодисперсних легкорозчинних порошків : Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі // Зб. наук. пр. / Харк. держ. Ун-тет харчування та торгівлі. – Х., 2011. – Вип. 1 (8). – С. 117 – 123.

  Методичні матеріали

  1. Леухина Л.В., Мосьпан Е.П., Папонов Б.В., Прудникова Т.И. Вводный курс по общей и неорганической химии. Методические рекоменд. для иностранных студентов подготовительных факультетов. // Харьков, УкрГАЖТ, 2006.-70 с.

  Методичні матеріали що підготовані до друку.

  1. Леухина Л.В., Мосьпан Е.П. Русско – англо – франко – арабо – персидско - китайский словарь биологических терминов для студентов подготовительного факультета медико-биологического направления. – 56 с.
  2. Леухина Л.В., Мосьпан Е.П. Общая и неорганическая химия. Вводный курс для студентов подготовительного факультета. // Методические рекомендации. – 97 с.