line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Наукові напрямки, що розробляються на кафедрі

Вікова молекулярна біологія і біохімія

Біотехнологія, зокрема, біотехнологія дріжджів та одноклітинних водоростей

Цитоекологія - клітинні аспекти відповіді на дію стресових чинників

Математична біологія